W dniu 28.09.2023r. odbyło się II posiedzenie Komitetu Sterującego projektem pn. „Life After Coal Pl –  Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej  Wielkopolska Wschodnia 2040”. W spotkaniu udział wzięli Członek Zarządu  Województwa Wielkopolskiego i jednocześnie Przewodniczący Komitetu – Jacek Bogusławski oraz przedstawiciele poszczególnych Partnerów projektu.

Podczas spotkania zostały omówione najważniejsze kwestie związane z dotychczasową realizacją projektu w 2023r., pokazujące postęp prac oraz zrealizowane działania przez Partnerów projektu.

W trakcie posiedzenia Komitetu Sterującego, prelekcję na temat zielonych standardów w organizacji wydarzeń wygłosiła Pani Joanna Furmaga- Stoczkiewicz – Prezeska Zarządu Związku Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć.  W swoim wystąpieniu przedstawiła propozycje proekologicznych rozwiązań jakie powinno się stosować przy organizacji posiedzeń, spotkań, eventów, itp..

Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć, we współpracy z Fundacją EkoRozwoju i Fundacją Aeris Futuro przygotował publikację pn. „Zielone Standardy w organizacji wydarzeń” . Przedmiotowa publikacja pokazuje, że organizacja przyjaznego dla środowiska i klimatu wydarzenia jest możliwa, w poszanowaniu wygody, tradycji i przede wszystkim efektywności działania Komitetu. Głównym założeniem zrównoważonych spotkań jest zminimalizowanie wpływu spotkania na środowisko na każdym etapie jego realizacji.

Jest to doskonały dokument, który ułatwi organizację wydarzeń tak, aby były one jak najmniej szkodliwe dla środowiska. Zachęcamy do lektury publikacji Zielone Standardy w organizacji wydarzeń”.


Foto: PPNT

Skip to content