W dniach 24-25 kwietnia 2024 roku odbyło się Środkowoeuropejskiego Forum Technologii Wodorowych H2POLAND oraz Środkowoeuropejskiego Forum Dekarbonizacji NetZero w którym uczestniczyli przedstawiciele projektu Life After Coal PL.

Forum to platforma wymiany eksperckiej wiedzy, która skupia przedstawicieli administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorców, środowisko nauki oraz biznesu otwartego na nowoczesne, przyjazne środowisku technologie. Organizatorem H2Poland&NetZero Forum są Międzynarodowe Targi Poznańskie, a Regionem Gospodarzem Samorząd Województwa Wielkopolskiego.

Jednym z największych wyzwań stojących obecnie przed Polską jest zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego oraz związanej z nim dywersyfikacji źródeł energii. Zwiększenie udziału energii elektrycznej wytwarzanej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii (OZE) w bilansie energetycznym jest wyzwaniem rozwojowym nie tylko dla naszego kraju, ale większości rozwiniętych gospodarek świata. Globalne cele wymagają jednak podjęcia lokalnych działań. To właśnie w regionach inicjowane będą procesy zmierzające choćby do dekarbonizacji danego obszaru czy znalezienia i wykorzystania alternatywnych źródeł energii. O tym, co mogą zrobić regiony w tym zakresie, rozmawiano podczas debaty „Regiony dla planety” z udziałem Marszałka Marka Woźniaka, Datuk Patinggi Tan Sri Adenan Satem, Premiera malezyjskiego stanu Sarawak. Debatę poprowadził prof. Andrzej Mizgajski z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Ważnym punktem wydarzenia był również Szczyt Dolin Wodorowych, w którym wziął udział Jacek Bogusławski, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego. Doliny wodorowe to projekty na dużą skalę, które lokalnie prezentują ekosystem wodorowy, łącząc wszystkie elementy produkcji, magazynowania, transportu i końcowego wykorzystania wodoru w jednym miejscu. Projekty te znalazły się na szczycie agendy Komisji Europejskiej, czego dowodem jest przeznaczenie na nie 200 mln euro z programu REPowerEU, oprócz środków już dostępnych w ramach Partnerstwa na Rzecz Czystego Wodoru. W 2023 r. w Europie istniało już 65 Dolin Wodorowych.

Przypomnijmy, że Wielkopolska jako jeden z pierwszych regionów w Polsce podjął działania w obszarze budowy regionalnego ekosystemu wodorowego. Już od 2018 roku uczestniczy w poszukiwaniu partnerów w kraju i za granicą zaangażowanych w promocję i rozwój technologii opartych na zastosowaniu wodoru, stwarzając tym samym możliwość pozyskania wiedzy i budowania kompetencji w obszarze gospodarki wodorowej.

Skip to content