Zielone Zamówienia Publiczne (ang. Green Public Procurement – ZZP) stanowią proces, w ramach którego podmioty publiczne włączają kryteria lub wymagania ekologiczne do procesu zakupów (procedur udzielania zamówień publicznych) i poszukują rozwiązań minimalizujących negatywny wpływ usług na środowisko oraz uwzględniających cały cykl życia produktów, a poprzez to wpływają na rozwój i upowszechnienie technologii środowiskowych. Celem zielonych zamówień publicznych jest osiągnięcie w możliwie najszerszym zakresie uwzględniania kwestii środowiskowych w procedurach przetargowych

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom i w  związku z realizacją projektu „LIFE AFTER COAL PL – WDRAŻANIE STRATEGII NA RZECZ NEUTRALNOŚCI KLIMATYCZNEJ WIELKOPOLSKA WSCHODNIA 2040”, spółka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie zaprasza na kolejne spotkanie tematyczne dedykowane przedsiębiorcom z Wielkopolski Wschodniej. Tym razem spotkanie dotyczyć będzie „Zielonych Zamówień Publicznych”

Spotkanie odbędzie się 27.10.2023 r. w sali 319 (piętro III) przy ul. Zakładowej 4 w Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie. Zachęcamy do zgłaszania udziału w przedmiotowym szkoleniu poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie drogą mailową na adres email: life@arrkonin.org.pl

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 23.10.2023 r.

O udziale w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc jest ograniczona.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości na temat organizowanego szkolenia prosimy o kontakt z Panią Emilią Nachowiak pod numerem telefonu 601 059 619

Zapraszamy do uczestnictwa wszystkich zainteresowanych!

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SPOTKANIA – dostępny TUTAJ

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY – dostępny TUTAJ

Skip to content