W związku z realizacją projektu „LIFE AFTER COAL PL – WDRAŻANIE STRATEGII NA RZECZ NEUTRALNOŚCI KLIMATYCZNEJ WIELKOPOLSKA WSCHODNIA 2040”,  dnia 21.09.2023 odbyło się kolejne spotkanie tematyczne pn.: „Baza Danych o Odpadach – co każdy przedsiębiorca wiedzieć powinien?”.

Przebieg spotkania.

Spotkanie rozpoczęło się od krótkiej prezentacji Koordynator Projektu Life After Coal Pl Pana Jakuba Jackowskigo, który omówił założenia i cele projektu Life After Coal Pl, informując także o kolejnych działaniach które czekają nas w najbliższym czasie.

Następnie swoją prelekcje zaprezentowała Pani Zuzanna Kamińska ekspert w dziedzinie gospodarki odpadami z wieloletnim doświadczeniem praktycznym. Omówiła ona najważniejsze zagadnienia dotyczące bazy danych o odpadach (BDO). Spotkanie zostało podzielone na dwie części: część teoretyczną i część warsztatową.

W pierwszej części spotkania omówione zostały podstawowe informacje dotyczące BDO, czyli kto podlega wpisowi do bazy, kto jest wytwórcą odpadów, ile wynosi opłata roczna,  jak należy dokonać sprawozdawczości i jakie są kary za brak wpisu do BDO.

W kolejnej części spotkania uczestnicy zalogowali się do wersji testowej  BDO w celu przeprowadzenia ćwiczeń. Został też dokładnie omówiony interface programu, przedstawione zostało w jaki sposób dodać nowego użytkownika lub skasować już istniejącego. Każdy z uczestników w części warsztatowej  mógł spróbować wprowadzić kartę przekazania odpadów i ją odrzucić. Ucząc się płynnego poruszania po bazie danych o odpadach.

Dziękujemy za tak liczne przybycie na spotkanie i zapraszamy na kolejne.

Skip to content