W czwartek, 1 czerwca w siedzibie Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego odbyło się spotkanie partnerów projektu LIFE AFTER COAL PL, w którym uczestniczyli także przedstawiciele lidera, czyli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

Spotkanie było okazją do szczegółowego omówienia działań, które partnerzy planują realizować w najbliższym okresie, szczególnie w kontekście koordynacji wsparcia skierowanego do poszczególnych odbiorców z Wielkopolski Wschodniej. Zgodnie z harmonogramem projektu, pierwsze działania rozpoczną się już w drugiej połowie roku.

Część dyskusji poświęcono także na bardziej techniczne ustalenia dotyczące kwestii finansowych i rozliczeń.

W spotkaniu udział wzięli, oprócz przedstawicieli Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie, także reprezentanci Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego,  Izby Gospodarczej Wielkopolski Wschodniej, Biura Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi, Stowarzyszenia Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych, Fundacji Instytut Zielonej Przyszłości oraz Polskiej Zielonej Sieci.

Głównym celem projektu jest skrócenie czasu niezbędnego do osiągnięcia neutralności klimatycznej w Wielkopolsce Wschodniej. PPNT, jako partner projektu, jest odpowiedzialny za koordynację i realizację szkoleń, wydarzeń, konkursów, a także popularyzację idei odnawialnych źródeł energii.

fot. Jagoda Haloszka, PPNT

Skip to content