23 lutego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu odbyła się II Konferencja otwierająca projekt Life After Coal Pl- Wsrażanie Strategii Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040, ”Wielkopolska droga do neutralności Klimatycznej”.

Podczas konferencji gospodarz wydarzenia Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego podpisał dokument ws. oficjalnego przystąpienia Wielkopolski do Powering Past Coal Alliance (PPCA). To koalicja ponad 180 krajów, samorządów i firm działających na rzecz przyspieszenia odejścia od nielimitowanej produkcji energii z węgla. Wysiłki Wielkopolski na rzecz odejścia od węgla w sprawiedliwy i uporządkowany sposób stanowią przykład dla innych regionów, które w dalszym ciągu są zależne od przemysłu węglowego, co podkreślały sygnatariuszki deklaracji – Anna Clunes, Ambasador Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w Polsce oraz Catherine Godin – Ambasador Kanady w Polsce, a także obecna podczas spotkania Paulina Hennig-Kloska – Ministra Klimatu i Środowiska. 

Wielkopolska jest pierwszym regionem w Polsce, który przystąpił do PPCA. „To wyjątkowy dzień dla Wielkopolski. Podpisujemy dziś akces do elitarnego klubu państw i regionów, które zadeklarowały walkę o klimat” – mówił Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego, który  poinformował także, że „Wielkopolska ma stać się pierwszym województwem w Polsce, które skutecznie wycofa się z przemysłu węglowego. Dzięki naszemu wyraźnemu zaangażowaniu w odejście od węgla przyciągamy inwestycje zagraniczne, tworzymy nowe gałęzie przemysłu i przechodzimy na czystszą i tańszą energię elektryczną. Nasza transformacja pokazuje, że dzięki strategicznemu kierunkowi, starannemu planowaniu i poważnemu dialogowi z obywatelami, regiony zależne od węgla mogą zdywersyfikować lokalną gospodarkę i stworzyć nowe możliwości dla osób najbardziej dotkniętych transformacją”.

„Zmiany związane z transformacją energetyczną muszą być naszym sukcesem, a nie problemem. Ja wierzę, że ta zamiana w Polsce może być wykorzystana do tego, żebyśmy przyciągnęli do naszego kraju nowe technologie, przy współpracy państwa, biznesu i uczelni opracowali również nowe rozwiązania, których jeszcze nie znamy. Udział w takich projektach daje szanse na dialog, uczenie się od siebie, poszukiwanie rozwiązań” – mówiła Paulina Hennig-Kloska – Ministra Klimatu i Środowiska.  

Województwo obejmuje duży obszar wydobycia węgla brunatnego, w którym znajduje się kompleks kopalń i elektrowni należących do prywatnego przedsiębiorstwa ZE PAK S.A. Wydobycie węgla i produkcja energii elektrycznej gwałtownie spadły w ostatnich latach ze względu na strukturalny spadek zapotrzebowania na węgiel. Kopalnie i elektrownie zatrudniają obecnie około 2500 osób, czyli pięć razy mniej niż dekadę temu. W obliczu nieuchronnego odejścia od węgla, władze regionalne i firma opracowały nową wizję rozwoju, opartą na zobowiązaniu do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2040 r. i wycofania węgla do 2030 r., zgodnie z celem 1,5°C. Firma stworzyła nowe możliwości gospodarcze w sektorze odnawialnych źródeł energii. Udało im się również zapewnić wsparcie dla pracowników i społeczności z unijnego Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, a ostatnio także pomoc państwa na program odpraw.

Wiele regionów w Polsce i innych krajach rozwiniętych, uzależnionych od węgla, stoi przed podobnymi wyzwaniami jak Wielkopolska, ze względu na strukturalny spadek zużycia węgla. W Polsce, jednym z najbardziej uzależnionych od węgla krajów na świecie, w 2023 r. produkcja energii elektrycznej z węgla spadła do rekordowo niskiego poziomu 61%, z poprzedniego najniższego poziomu 70%, ustalonego w 2020 roku. Jest to część szerszego trendu w UE, gdzie rok 2023 przyniósł rekordowy spadek produkcji energii z węgla o 26%. Nowy polski rząd ogłosił niedawno, że planuje ustalić nową datę wycofania węgla, mając na celu wzmocnienie konkurencyjności gospodarczej kraju i zapewnienie transparentności pracownikom i branży.

Anna Clunes, Ambasador Wielkiej Brytanii w Polsce, powiedziała: „Serdecznie gratuluję Wielkopolsce, która dołączyła do inicjatywy Powering Past Coal Alliance, wchodząc na drogę odpowiedzialnej i sprzyjającej włączeniu społecznemu transformacji energetyki węglowej. Mam wielką nadzieję, że stanie się ona inspiracją zarówno dla pozostałych polskich regionów, jak i rządu krajowego. Wielka Brytania z dumą podejmuje działania na rzecz wycofania węgla z sektora energetycznego i jest gotowa do bliskiej współpracy z polskim rządem, dzielenia się doświadczeniami i wspierania sprawiedliwej transformacji”.

Catherine Godin, Ambasador Kanady w Polsce zaznaczyła: „Dziś z dumą witamy Województwo Wielkopolskie jako członka Powering Past Coal Alliance. Ambicje Wielkopolski są godne pochwały, ponieważ zobowiązała się ona do wycofania węgla do 2030 roku. Jesteśmy dumni, że możemy włączyć Wielkopolskę do grona naszych członków. Zakończenie emisji z węgla jest jednym z najbardziej znaczących kroków, jakie świat musi podjąć w walce ze zmianami klimatycznymi.  Kanada z dumą współprzewodniczy Koalicji Powering Past Coal Alliance wraz z Wielką Brytanią. Wraz z ponad 180 członkami, jest to wiodąca na świecie inicjatywa prowadząca do globalnego wycofania emisji pochodzącej z energetyki węglowej.  Z każdym nowym członkiem widzimy, że transformacja energetyczna się dokonuje. Jest w toku i nabiera tempa”.

W trakcie konferencji odbyła się także debata ” Wyzwania rozwojowe regionów węglowych w warunkach transformacji energetycznej”, w której udział wziął miedzy innymi Maciej Sytek Pełnomocnik Zarządu Województwa Wielkopolskiego ds. restrukturyzacji Wielkopolski Wschodniej, Prezes ARR S.A w Koninie.

Konferencja była także okazją do przedstawienie postępu realizacji projektu Life After Coal PL oraz wymiany doświadczeń partnerów projektu.

Źródło:https://www.umww.pl/ppca

Skip to content