Na stronie www.ezamowienia.gov.pl opublikowane zostało postępowanie o udzielenie zamówienia na „Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej na projekty stanowiące realizację celów projektu „LIFE AFTER COAL PL – Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040”.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług doradztwa dla przedsiębiorstw z sektora mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców (MŚP) realizujących inwestycje w regionie Wielkopolski Wschodniej (Miasto Konin, powiat koniński, powiat kolski, powiat słupecki i powiat turecki), obejmujących przygotowanie kompletnej dokumentacji aplikacyjnej (wniosków o dofinansowanie wraz z wymaganymi załącznikami) dla projektów w celu pozyskania środków zewnętrznych z zakresu:

  1. transformacji energetycznej i neutralności klimatycznej w ramach środków finansowych z Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (dalej: FEW 2021+) i Funduszu Sprawiedliwej Transformacji (dalej: FST) – 200  wniosków o dofinansowanie;
  2.  rozwoju zielonych przedsiębiorstw w ramach dostępnych środków finansowych z innych programów dofinansowań, z wyłączeniem FEW 2021+ i FST – 50 wniosków o dofinansowanie.

Szczegóły dostępne na https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-6ed4cb90-1b05-11ee-9aa3-96d3b4440790

Termin składania ofert mija 13 lipca (czwartek) o godz. 13:00.

Skip to content