13 kwietnia 2023 r. w konińskim Centrum Kultury i Sztuki OSKARD odbyło się uroczyste podpisywanie umów z partnerami tworzącymi Konsorcjum realizujące projekt pn. LIFE After Coal PL. 

Ze strony Województwa Wielkopolskiego umowę podpisywał Jacek Bogusławski – Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego, natomiast lokalnych partnerów z Wielkopolski Wschodniej reprezentowali włodarze poszczególnych samorządów. W imieniu Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie swój podpis złożył Maciej Sytek, Prezes Zarządu

Głównymi rezultatami projektu LIFE After Coal PL, który realizowany będzie w naszym regionie przez 9 lat, będzie redukcja emisji CO2 z zakładów szczególnie uciążliwych, z sektora komunalno-bytowego i z zakładów MŚP oraz redukcja zapotrzebowania na energię pierwotną w Wielkopolsce Wschodniej osiągnięta w wyniku poprawy efektywności energetycznej budynków mieszkalnych i przedsiębiorstw MŚP.

Skip to content