W dniu 7 marca 2023r., w siedzibie Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie, odbyło się pierwsze spotkanie Partnerów projektu „LIFE AFTER COAL PL – WDRAŻANIE STRATEGII NA RZECZ NEUTRALNOŚCI KLIMATYCZNEJ WIELKOPOLSKA WSCHODNIA 2040”.

W spotkaniu wzięli udział Partnerzy z regionu Wielkopolski Wschodniej oraz z Poznania i Łodzi, tj.:

  • Izba Gospodarcza Wielkopolski Wschodniej (Konińska Izba Gospodarcza),
  •  Fundacja Instytut Zielonej Przyszłości,
  • Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych,
  • Poznański Park Naukowo-Technologiczny, Fundacja Uniwersytetu im. A. Mickiewicza,
  • Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Celem spotkania była prezentacja przez poszczególnych Partnerów założeń oraz działań planowanych do realizacji w ramach projektu na obszarze Wielkopolski Wschodniej.  Ponadto spotkanie było okazją do wspólnego poznania się i wymiany doświadczeń, które mogą okazać się pomocne przy realizacji projektu LIFE.

Skip to content